Enviat per: chesc | 14/04/2012

El problema dels mobles

Dos amics mantenen una conversa:

– Quants anys tenen els tres mobles de la teva sala d’estar? -demana un.

– Segur que pots endevinar-ho tu mateix -contesta l’altre-. El producte del nombre d’anys que tenen és 36 i la suma és igual al nombre de botons de la teva camisa.

– Si no em dones més dades no puc endevinar-ho. -diu finalment el primer.

– Tens raó. El moble més nou és de teca.

Sabries dir les edats dels tres mobles de la sala d’estar?


Responses

 1. Segons el que he calculat em dona, que el moble de teca té 5 anys, i els altres dos, un, 2 i l’altre, 1.

 2. Nosaltres creim que la solucio es la de dividir 36 entre 3, osigui que la solucio es 12

 3. Atenció: L’enunciat demana les edats dels 3 mobles, per tant s’han de donar 3 xifres resultants!

 4. si el moble 1 és a, el 2 és b i el 3 és c l’enunciat diu que:
  a·b·c=36
  a+b+c=x (nombre de botons)
  he descomposat els facotrs del nombre 36 i les posibles combinacions de tres en tres:
  2·3·6=36 i 2+3+6=11
  4·3·3=36 i 4+3+3=10
  9·2·2=36 i 9+2+2=13
  i com que no porem sebre quants botons té la camisa no es pot treure.

 5. Bona feina Júlia, has fet molt aprop, però no tens en compte la dada més important, mitjançant la qual pots afinar amb l’única combinació de nombres correcta!

 6. He tornat a llegir el problema i crec que hi ha una petita trampa que està a la frase ” el moble més nou és de teca” i he pensat que pot ser es referia a a que la combinació correcta era la del nou.
  És a dir, la resposta serà dos mobles que tenen 2 anys i un que en té 9.

 7. suposant que la camisa té 10 botons nosaltres suposam que la resposta és que són dos mobles de 3 anys i un de 4 anys

 8. Julia si que es pot treure la clau és “El moble més nou…” oixo et diu que n’hi ha un que és més nou que els altres però només un. Fas el procediment que has dit i ja ho tens la resposta es que el mobles tenen 2 anys que és el de teca, 3 i 6. Lo de la camisa només t’ho fa per complicar la cosa i que no sapigues quants botons té.

 9. La frase clau és la que diu que hi ha un moble més nou que els altres, i per tant descartes les altres dues opcions de nombres (els que has descomposat).
  Així que s’obté fent el procediment de na Júlia i aplicant això als nombres descomposats.
  Per tant el resultat és que el de teca té 2 anys i els altres 3 i 6.

 10. Nosaltres no acabam de entendre el problema, tot i que teniem certes supocisions, pero que no ens cuadraven.

 11. El resultat dels tres mobles que m’ha sortit és:
  2 mobles tenen 2 anys cadescun i el tercer moble te 9 anys.
  2·2·9=36
  I he suposat que és referia a una camisa tradicional de 13 botons. tres al coll, 6 per enbotonar i 4 a les manigues
  2+2+9=13

 12. Jo he fet el problema suposant que la camisa té 11 botons.
  El resulta per tant és: el moble de teca té 2 anys i els altres dos 3 i 6 anys.
  2·3·6=36
  2+3+6=11

 13. no lentenc osigui que no puc dir es resultat i no vull copiar als altres

 14. El resultat es que el moble de teca té 2 anys i els altres tenen 3 i 6 anys
  2·3·6= 36
  2+3+6=11, que són els botons que te la camisa del amic.

 15. Jo el que he fet ha estat:
  Com que només hi havia 3 combinacions possibles que multiplicades entre elles donguin 36 que eren:
  2x3x6
  9x2x2
  4x3x3
  Jo he triat el 2x3x6 perquè quan llegim l’enunciat diu que el moble de teca és el més nou o sigui que és el que té menys poc anys i només ni ha un a n’aquest cas el “2”.
  I he descartat els 9x2x2 i el 4x3x3 perquè només pot haver un número en menys anys i que no és repetesqui.

 16. Si el producte de les edats dels tres mobles és 36, hem de descomposar el nombre 36 en tres factors.
  Les possibles combinacions són:
  2·3·6= 36
  3·3·4= 36
  2·2·9= 36
  En la següent dada diu que la suma dels factors és igual als botons de la camisa d’un dels amics i, com que no podem saber exactament quants botons té, és irrellevant.
  En la darrera dada ens diu que un dels mobles és més nou que els altres, per el qual tendrà menys anys. Això no vol dir que no hi puguin haver repeticions, simplement que no és pot repetir el nombre més petit dels tres que tenim. Això ens ajuda a descartar dues de les possibles opcions ja que el nombre més petit es repeteix.
  D’aquesta manera obtenim el resultat:
  2·3·6

 17. a nosaltres no ens a sortit, però mirant els comentaris creim que el resultat és el moble de teca 2, i els altres dos un 3 i l’altre 6.

  Molt bon problema Frances!!

 18. Primer hem de descomposar 36 en factors primers (2·2·3·3=2·3·6, 2·2·9, 3·3·4) que són totes les combinacions possibles.
  Com que ens diu que el més nou és el de teca, donam a entendre que no n’hi ha cap amb la mateixa edat ni inferior. Per això descartam les combinacions 2·2·9 i 3·3·4 perquè es repeteixes les edats més petites pel que el resultat serà 2·3·6. (2: teca, i els altres dos seran de 3 i 6 anys d’edat.

 19. Pel que el nombre de botons de la camisa seran 11.

 20. el nombre 36 es pot descomposar en 3 factors de 4 maneres diferente.
  combinacions:
  2·3·6 = 36
  3·3·4 = 36
  2·2·9 = 36
  6·6·1 = 36
  i com sabem que el moble de teca es nomes un i es el mes nou descartam 3,3,4 i 2,2,9.
  al no saber exactament el nombre de botons que te la camisa, el resultat es 2,3,6 o be 6,6,1.

 21. no el nombre de la camisa poden ser tant 11 com 13

 22. Jo no encara no he entengut molt bé el problema i no copiaré als altres així que no le pogut fer i en Francesc ha fet un problema bastant difícil.

 23. el resultat es: els anys de la teca son 2 i els altres 3 i 6, per no posar totes les operacions que he fet demà duré el full que les expliqui.

 24. Resultat: anys de teca 2 i els altres 3 i 6
  2x3x6=36
  2+3+6=11 (camisa)

 25. jo no entenc de cap manera el problema, ho he intentat, però no hi ha manera…

 26. resultat de teca 2 anys i els altres 3 i 6

 27. No he entes aquest domes supos que la camisa te 11 botons pero no hem surten els calculs. Com diu el problema el moble de teca es el mes jove(no se quina edat te).
  Bon problema pero una mica complicat per jo.


Categories

%d bloggers like this: