Enviat per: Escola Mata de Jonc | 14/09/2010

Gràfics espectaculars

Reprenem aquí les entrades a la torre de Hanoi per aquest curs 2010-2011. I us presentam un altra manera de veure els gràfics:

El programa amb el qual fa aquests gràfics es diu Gapminder. El podeu trobar a Gapminder.org.


Responses

 1. Hans Rosling te temor de no incrementar la sabiduria dels estudians de una universitat sueca. Però es fa fer una prova amb el tema de la mortalitat infantil al món, han de elegir un pais de cada dos. Al màxim de punts son cinc esa dir un essser sense sap coneixamnet faria com a minim un dos 2.5 de puntuació, però el estudiants varen treure un 1.8. Hans Rosling sen dona conta de l’huma elegeis segons el que pensa.

  Seguidament Hans explica que a creat un programe per representar gràfiques.

 2. Aquest video explica que el professor Hans Rosling a partir d’una prova realitzada a els cinc millors alumnes de l’universitat de medicina de suècia, que consistia en elegir el pais amb més mortalitat de cinc parelles, degut a les respostes incorrectes dels alumnes es dona conta de la falta d’informació que té la gent i per això ha creat un programa informatic amb el que es pot consultar informació i comparar-la mitjançant uns gràfics animats.

 3. el professor hans rosling fa una prova als millors alumnes de una universitat de medicina de suècia
  una de les preguntes es elegir el país amb més mortalitat de les parelles seguents els resultat no son massa bons ja que l’index d’acert es de 1,8 respostes encertades de 5 degut als mals resultat obtinguts a la prova se’n dona contat de la carència d’informació de la qual disposa la gent i per tal de millorar aixo crea un programa en el qual se comparen gràfics i dades.

 4. Hans Rosling, ens explica que a traves de 5 parelles de països, elegir el de major taxa de mortalitat, els elegits són els de la universitat de Suècia, els estudiants de les cinc preguntes tenen un percentatge d’encert de 1,8 amb un percentage que hauria de ser d’uns 2,5, i això es degut a que els estudiants pensen amb una resposta segons el que creuen sense raonar-la, i això fa que moltes preguntes contestam el que pensam sense fer un raonament o pensar amb altres opcions.
  I fa un programa on es poden trobar ggràfiques i dades.

 5. El professor Hans Rosling, posa a prova als millors estudiants de la universitat sueca,la prova consistia en determinar quins dels països tenien la taxa de mortalitat infantil més alta,l’índex d’encert ha sigut de només un 1.8 sobre 5, de manera què si ho haguessin fet a l’atzar tindrien de tenir un índex d’encert d’un 2.5 sobre 5, per tant més elevat, això demostra la falta d’informació de la gent, i per aquest motiu, el professor ha creat un programa de gràfics onés pot veure i entendre molt més senzillament.

 6. En aquest vídeo, el professor Hans Rosling, ens explica que després de ralitzar unes proves als millors estudiants de suècia,obté uns resultats sorprenents, o comprova que després de fer 5 preguntes, els estudiants tenen un error del 1.8, inferior al que aguessin tret si ho aguessin contestat aleatoriament.
  Aixo demostra que les persones a vegades contesten amb idees preconcebudes sense raonar la resposta.
  Seguidament ens mostra un programa informatic creat per ell mateix hon es poden representa gràfics.

 7. Hans Rosling es va donar compte de que quasi ningu te ni la menor idea de com esta la salud global. Per aixo fa un prova als seus millors alumnes dels quals tansols n’assertaren un 1’8% de les respostes es a dir menys que un ximpanzé. Per aixo va crear un software on es fan un gràfics que ens ensenyen clarament com amb el pas del temps els països del tercer mon han passat de tenir poca esperança de vida i familia numerosa a tenir mes esperança de vida i familia poc numerosa.

 8. Hans Rosling un professor de una universitat sueca ha fet un estudi que a consistit a fer una prova als 5 millors estudiants de la universitat de Suècia, la prova consistia en sebre fer una comparacio entre 5 parelles de païssos i endivinar quin tenia la mortalitat infantil mes alta. L’índex d’encert va ser d’un 1,8 de 5, inferior al 2,5 que havien d’arribar si ho haguessin fet a l’atzar; per això el professor a creat un programa de grafics per entendre millor i tenir més informació. Els gràfics són animats per aixòes més facil d’entendre.

 9. aquest video on surt el profesor Hans rosling se pot veure que despres de realitzar unes proves de 5 preguntes a nes seus millors alumnes, veu que tenen pitjor resultat que les monelles amb un error de 1,8.Aixo demostra que les persones avegades tenim idees equivocades pero que ms pensam que a de ser de aquella manera encare que no o siga.
  Per aixo crea un programa on podem representar grafics

 10. En aquest video el profesor Hans Rosling explica que fet unes proves amb els millors estudiants de la universitat de medicina de Suecia i ell els i fa 5 preguntes i tenen un error de 1.8 sobre 5 i que un esser com una monea treuria un 2.5 i el profesor explica tambe que seguid de aquesta prova l’huma elegeix un poc seguid de les seves ides.
  I seguid de aixo ens ensenya un programa que per el seu servell en explica una grafica de la mortalitat segons uns anys.

 11. El professor hans rosling va triar els millors estudiants de la universitat sueca i els va fer 5 preguntes, despres de les preguntes va veure que hi havia un error de 1,8 de 5 amb axo va demostrat estadisticament que estudiants tenen un coneixement del mon mes baix que unes mones, amb aixo fa disenyar un software que indicava els paisos i la mortalitat infantil de durant uns anys .

 12. El video mostra Hans Rosling que demostra com cinc dels millors estudiants de una universitat de medicina sueca responien incorectament una prova que consistia en acertar quina parella de paisos tenia més mortalitat de 5 que n’hi habia en que segons ell fins hi tot un simi podia respondre be a la meitad de les preguntes.
  Per això ha creat un programa per demostrar-ho.

 13. Per un error he publicat l’esborrany, aquest ès el difinitiu.
  Hans Rosling te el temor de no saber incrementar el coneixaments dels seus alumnes de la universitat sueca, per aixó realitza unes proves al alumnat. La prova consisteix en eligir un pais de cada dos ( hi havia cinc grups de dues parelles a la prova). Es sap que si ho fes un èsser sense cap coneixament assertaria el 50% de les respostes es a dir obtendria un 2.5 punts. Peró l’alumnat va obtenirun 1.8 punts, aixo va donar pas a que Hans idees un programa de gràfic per representar-ho.

 14. Hans Rosling és un investigador suec que du més de 20 anys investigant l’evolució de l’economia i les hambrunes al món. La conferència que forma part del curs Salud Globa,l parla de l’evolució de la mortalitat infantil i de l’evolució de l’esperença de vida en els darrers 50 anys. Rosling parla de com la planificacio familiar i la distribució de la riquesa arreu del planeta ha anat canviant considerablament en el decurs de les darreres dècades.
  Entre les moltes dades que facilita destaca l’enriquiment progressiu de la Xina, actualment a nivells semblants a EE.UU.
  Rosling utilitza informacio facilitada per la ONU.

 15. El profesor Hans rosling fa feina al institut karolinska i va donar origen a un curs universitari que se deia salud global.I com que veia que es seus alumnes suspenien va pensar un pla que era pensar una valuació previa per4r guant arribin i una de ses seves preguntes que va aprewndre molt va ser:quin pais te el major indéx de mortalitat imfantil de aquests cinc parts?
  El professor Hans que a pesar de aixó es s´argument es que ell te un programa seu de fer grafiques.

 16. En Hans Rosling va fer aquesta pregunta (Quin país té el major índex de mortalitat infantil d’aquests cinc parells? ) els estudiantes amb el nivell mes alt.
  Va fer sa pregunta agrupant es països en parelles de manera un un tengues el doble de mortalitat infantil. I els estudiants de cada 5 preguntàs en a certaven 1’8%, i si ho avesin fet l’atzar , un ésser com una monea trauria 2’5%.
  Per aixo el professor va crear aquest programa de gràfics. Per poder en tendre millor.

 17. El Professor Hans Rosling se n’adona en una prova inicial a l’institut de medicina de Karolinska en la que s’ha d’idientificar d’entre 5 parelles de païssos quins tenen una taxa de mortalitat infantil més alta, que els seus alumnes treuen uns pèssims reultats basats en la falta d’informació i en els extereotips que ha creat la societat. Per aquest motiu desenvolupa un programa que relecteix dades de manera molt gràfica. N’exposa diversos exemples relacionats amb l’economia i la salut i els seus desenvolupamets durant els darrers quaranta anys.

 18. El professor Hans Rosling du més de vint anys estudiant l’economia i l’evolució de taxes de mortalitats. Va fer una prova als 5 millors estudiants de una universitat de suècia, la pregunta era la seguent: Quin país té el major índex de mortalitat infantil d’aquests cinc parells? va juntar els països en que tengues el doble de mortalitat infantil, de 5 preguntes els estudiants n’ancertaren 1,8, això demostra que el coneixement de la gent es molt baix, per això ha creat un programa informatic amb el cual es representen graficament les dades.

 19. Hans Rosling, profesor de la universitat de Suècia fa una prova amb els millors alumnes els quals han d’endevinar de cinc parelles de països del món quin dels dos té la taxa de mortalitat infantil més elevada. Els alumnes de les 5 preguntes encerten un 1.8 quan se suposa que haurien d’encertar un 2.5, la conclusió és perquè responen a les preguntes amb una idea preconcebuda, no raonen la resposta. Per això el professor Hans Rosling fa un programa de dades i gràfiques i així serà més fàcil trobar una resposta a preguntes com aquestes.

 20. Hans Rosling es un profesor d’una universitat sueca va crear un grup de estudiants (Salud global) va veure que els seus alumnes tenien un nivell mes alt des que hi ha a ses universitats suecas i va preparar una avaluació per els seus alumnes i el resultats varen donar que els estudiants acertaven 1,8 de 5 posibles respostes, o sigui que estadisticament un chimpancé conseguiria la meitat de la puntuació 2,5 de 5 posibles.
  Per aquest motiu en Hans Rosling va crear un programa que reflecteix dades graficament del 1962 – 2003 i va exposar-ne alguns exemples.

 21. Vídeo que explica, de manera molt gràfica com varen anar perdent les seves colònies els imperis britànic, portuguès, francès i espanyol. Cada imperi apareix al vídeo com una bombolla de color i cada vegada que un país s’independitza de l’imperi la bombolla es fa mes petita. Aquest vídeo ens permet veure el declivi dels imperis d’una forma molt original.


Categories

%d bloggers like this: