Enviat per: manupzs | 05/05/2010

Circumferència goniomètrica

Si feim coincidir el centre d’una circumferència de radi unitat amb l’origen de coordenades del pla cartesià, obtenim l’anomenada circumferència goniomètrica. Per accedir-hi feis clic a la imatge.

S’hi poden representar mitjançant segments les raons trigonomètriques de diferents angles, de 0º a 360º, i saber-ne el signe en cada quadrant.

El programa que permet fer això s’anomena GeoGebra.

Recordau que podeu fer el mateix amb el programa instal·lable Trigonom.


Categories

%d bloggers like this: