Enviat per: Escola Mata de Jonc | 25/02/2010

Àtoms de l’univers

Jupíter vist per la sonda Voyager 1

He intentat cercar informació sobre el número d’àtoms de l’univers. Segons les darreres estimacions, estarien entre 1079 i 1082, tal com diuen a l’article de la Wikipedia en anglès, on citen dues pàgines de fiabilitat més que dubtosa.

En tot cas, semblen números raonables ja que Carl Sagan féu l’estimació de 1080 al vídeo que us vaig posar en el seu moment (devers el minut 2) per al total de neutrons, protons i electrons de l’univers observable.

En tot cas, amb aquestes tres estimacions, sembla quedar clar que, segons les estimacions fetes a dia d’avui (o d’ahir en el cas de Sagan), a l’univers que podem observar hi ha menys d’un googol de partícules elementals.

Si algú s’anima a fer números més exactes, que ho faci als comentaris.

NOTA: Fixau-vos que els números de Sagan són de partícules elementals i els de la Wikipedia són d’àtoms …


Categories

%d bloggers like this: